Fomu


Jina la nyaraka
REJESTA YA ZAWADI Pakua
Fomu ya Tamko la Rasilimali na Madeni kwa Viongozi wa Umma Pakua
AHADI YA UADILIFU Pakua
Fomu ya ahadi ya uadilifu kwa sekta binafsi Pakua
Maelezo kuhusu Ahadi ya Uadilifu Pakua
Fomu ya malalamiko Pakua
BACKGROUND INFORMATION FOR INTEGRITY PLEDGE Pakua
Ahadi ya Uadilifu kwa Watumishi wa Umma Pakua