JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS – SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA

Mipango, Ufuatiliaji na Tathmini

PLANNING, MONITORING AND EVALUATION UNIT

Objective

To provide expertise and services in planning, monitoring and evaluation to the Ethics Secretariat.

Functions

The Unit comprise of two schedules:-

 • Planning Schedule
 • Monitoring and Evaluation Schedule

Planning Schedule

 1. Coordinate formulation of and preparation of Ethics Secretariat’s annual plan and medium term strategic plan;
 2. Compile Ethics Secretariat’s programmes and actions plans;
 3. Develop strategies for resources mobilization;
 4. Provide technical support for institutionalization of strategic Planning and Budgeting matters;
 5. Liaising with Ministry of Finance and Economic Affairs and PO-PSM on strategic and Budgeting matters; and
 6. Participate in analysis of outsourcing of non core functions (Private Sector Participation).

Monitoring and Evaluation Schedule

 1. Coordinate preparation of regulations and guidelines;
 2. Coordinate compilation of monitoring and evaluation reports from Ethics Secretariat’s Divisions;
 3. Prepare periodic (weekly, monthly, quarterly, mid year, and annual) performance reports for the Ethics Secretariat;
 4. Participate in preparing plans, programmes and budgetary activities of the Ethics Secretariat including establishment of the performance indicators;
 5. Provide technical support including institutionalization of monitoring and evaluation process within the Ethics Secretariat;
 6. Undertake research and impact studies of plans, projects and programme undertaken by the Ethics Secretariat;
 7. Undertake service delivery surveys to collect stakeholders /clients views on services rendered by the Ethics Secretariat; and
 8. Coordinate mid year and annual performance reviews of the Ethics Secretariat.
Online Help
Kuanzisha Enzi Mpya katika Udhibiti wa Sekta ya Michezo ya Kubahatisha nchini Tanzania
Ofisi ya maadili inafanya kazi na imewashughulikia viongozi wengi sana kupitia Baraza la Maadili ambalo pia liliendeshwa mwaka 2013 Novemba mkoani Tabora. Viongozi mbalimbali waliokuwa na tuhuma za ukiukaji wa maadili waliitwa kwenye Baraza na kuhojiwa na Baraza linatoa mapendekezo na kuyawasilisha mapendekezo hayo kwa Rais kwa ajili ya hatua zaidi za kinidhamu na kisheria kwa viongozi husika.

" >
Kifungu cha 11(1) cha Sheria ya Maadili kimeainisha wazi mali zinazotakiwa kutajwa kuwa ni fedha taslimu, fedha zilizopo katika taasisi za kifedha kama vile benki, hisa, nyumba, mashamba, magari, mitambo na mali nyinginezo. Kiongozi anatakiwa kutoa tamko la mali anazomiliki yeye mwenyewe, mke/mume na watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na nane. Fomu za Tamko la Rasilimali na Madeni zinatakiwa kujazwa kila mwaka na kiongozi hutumiwa fomu hizo na Ofisi ya Maadili na pia zinapatikana katika mtandao wa maadili yaani www.ethicssecretariat.go.tz. Sheria inamtaka kiongozi kutolea tamko madeni yake ili kuweza kujua kuwa kiongozi anamiliki mali zipi na pia kutambua kuwa amezipata vipi mali hizo ukilinganisha na kipato cha kiongozi husika. Kiongozi kuwa na mali nyingi si dhambi kwani hata Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetamka wazi kuwa kila raia ana haki ya kumiliki mali ila ofisi inataka kujiridhisha uhalali wa jinsi mali ilivyopatikana. Mapendekezo katika Katiba mpya yanasisitiza maadili kwa kutenganisha uongozi na biashara.

" >
Wananchi wengi wamejijengea dhana kuwa bila pesa huwezi kupata huduma ya kiserikali kitu ambacho si kweli kwani huduma nyingi za kiserikali zinatolewa bure kabisa ila cha msingi wananchi wanatakiwa kutoa taarifa katika vyombo husika pindi wanapotakiwa kulipia huduma ambazo zinatolewa bure. Jamii inatakiwa kubadilika na kuamini kuwa si lazima kutoa rushwa ndipo upate huduma. Wapo wananchi wengi ambao walileta malalamiko kama hayo na Ofisi ya Maadili iliyashughulikia, hivyo wananchi wasisite kutembelea Ofisi zetu kwa ajili ya kutoa taarifa kama hizo.

" >
Kutoa lugha chafu ni ukiukwaji wa maadili. Ndani ya Bunge kuna Kamati ya Maadili ambayo ipo kwa ajili ya kuwawajibisha wabunge wanaotoa lugha chafu. Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa upande wake ilifanya semina kwa wabunge ili kuwakumbusha mipaka ya utendaji kazi na maadili kwa ujumla, na tangu wakati huo matumizi ya lugha chafu bungeni yamepungua kwa kiasi kikubwa.

" >