Vipeperushi


Jina la nyaraka
Kanuni za Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma (Udhibiti wa Mgongano wa Maslah) za mwaka 2020. Pakua
Viongozi wanaohusika na Sheria ya Maadili Pakua
Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa Kifupi Pakua
Mgongano wa Maslahi Pakua
Majukumu na Mamlaka ya Sekretarieti ya Maadili kwa Mujibu wa Sheria Pakua
Ahadi ya Uadilifu Pakua