JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS – SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA

Jaji (Mst.) Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi
Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi photo
Jaji (Mst.) Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi
Kamishna wa Maadili

Barua pepe: ec@maadili.go.tz

Simu:

Wasifu

CURRICULUM VITAE

Name: Sivangilwa Sikalalilwa Mwangesi

Date of birth: 14th February 1956

Gender: Male

Nationality: Tanzanian

Marital Status: Married

Designation: Ethics Secretariat Commissioner

Language spoken: Kiswahili and English

 

Contact address:

Office address: President’s Office,

Ethics Secretariat,

18 Jakaya Kikwete Street,

Kambarage Tower,

P. O. Box 225,

Dodoma.

Education:

 • LLB (Hons), University of Dar Es Salaam Tanzania, 1988
 • Diploma in Education (Teaching), Marangu Teachers Training College Moshi, 1983

Other Trainings:

 • Information communication technology skills programs, ESAMI Tanzania, 2009.
 • System for checking and monitoring compliance and procurement management (SCMP) Arusha Tanzania, 2009.
 • Anti-Piracy Training for Trainers, Dar Es Salaam Tanzania, 2007.
 • Judicial Administration and Case Management, RIPA UK, 2006.
 • Personnel Management, Durban South Africa, 2005.
 • Judicial System Training in Drug Related Case Work, Pretoria South Africa, 2001.
 • Judicial Ethics Committee Members’ Training, Morogoro Tanzania 1999.
 • International Human Rights Law in Administration of Justice, Dar Es Salaam Tanzania 1999.
 • Alternate Dispute Resolution (ADR), Dodoma Tanzania, 1999.
 • Management and Administrative Skills for Resident Magistrates, Morogoro Tanzania, 1994.

Working experience

 • Teacher, Iyunga Secondary School Mbeya, 1983 to 1985;

Teaching English language and English Literature.

 • State Attorney Trainee in the Attorney General’s Chambers 1988.

Representing the Government in Criminal and Civil litigation.

 • Resident Magistrate Grade III 1989, to Principal Resident Magistrate Grade I 2006;

Presiding over different matters ranging from Criminal, Civil, Probate, Matrimonial and other types of litigation in subordinate Courts in Tanzania.

 • Chairman of Iringa Regional Housing Tribunal 1999 to 2001;

Adjudicating disputes between tenants and Landlords.

 • Part time Tutorial Assistant, Tumaini University of Iringa;

Teaching first year University students - Criminal Law and supervising their groupseminars.

 • Magistrate in the Republic of Seychelles, 2001 to 2003;

Performing magisterial duties on Technical Exchange Program between the two Governments (Tanzania and Seychelles).

 • Judge of the High Court of Tanzania, 2009 to 2016;

Performing judicial duties in both criminal and civil litigation.

 • Justice of Appeal, Court of Appeal of Tanzania, 2016 to 2020;

Performing judicial duties at the apex of the judiciary hierarchy.

 • Ethics Commissioner, Ethics Secretariat of Tanzania, 2020 to date;

Performing supervision role in enforcing compliance with the code of ethics law by Public Leaders.

Posts held

 • District Resident Magistrate In-charge, Songea District, 1993 to 1998;

Performing all administrative duties of the Judiciary in the District.

 • Resident Magistrate In – charge for the Region of Iringa, 1998 to 2001. The Region of Mara 2004 to 2004. The Region of Dar Es Salaam 2006 to 2008;

Performing all administrative duties of the Judiciary in the Region.

 • District Registrar, High Court of Tanzania Land Division, 2004 to 2006;

Performing administrative duties of the Judiciary for all matters pertaining to land under the guidance of the Judge In-charge.

 • Senior Deputy Registrar of the Court of Appeal, 2008 to 2009;

Assisting the Registrar of the Court of Appeal on different duties as would be assigned by the Registrar.

 • Judge In-charge, High Court of Tanzania Bukoba Zone, 2015 to 2016.

Involved in all matters of administration of the Judiciary in the zone.

 • Judge In –charge, High Court of Tanzania, Land Division, 2016 to 2016.
 • Commissioner of Ethics Secretariat.
Online Help
Kuanzisha Enzi Mpya katika Udhibiti wa Sekta ya Michezo ya Kubahatisha nchini Tanzania
Ofisi ya maadili inafanya kazi na imewashughulikia viongozi wengi sana kupitia Baraza la Maadili ambalo pia liliendeshwa mwaka 2013 Novemba mkoani Tabora. Viongozi mbalimbali waliokuwa na tuhuma za ukiukaji wa maadili waliitwa kwenye Baraza na kuhojiwa na Baraza linatoa mapendekezo na kuyawasilisha mapendekezo hayo kwa Rais kwa ajili ya hatua zaidi za kinidhamu na kisheria kwa viongozi husika.

" >
Kifungu cha 11(1) cha Sheria ya Maadili kimeainisha wazi mali zinazotakiwa kutajwa kuwa ni fedha taslimu, fedha zilizopo katika taasisi za kifedha kama vile benki, hisa, nyumba, mashamba, magari, mitambo na mali nyinginezo. Kiongozi anatakiwa kutoa tamko la mali anazomiliki yeye mwenyewe, mke/mume na watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na nane. Fomu za Tamko la Rasilimali na Madeni zinatakiwa kujazwa kila mwaka na kiongozi hutumiwa fomu hizo na Ofisi ya Maadili na pia zinapatikana katika mtandao wa maadili yaani www.ethicssecretariat.go.tz. Sheria inamtaka kiongozi kutolea tamko madeni yake ili kuweza kujua kuwa kiongozi anamiliki mali zipi na pia kutambua kuwa amezipata vipi mali hizo ukilinganisha na kipato cha kiongozi husika. Kiongozi kuwa na mali nyingi si dhambi kwani hata Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetamka wazi kuwa kila raia ana haki ya kumiliki mali ila ofisi inataka kujiridhisha uhalali wa jinsi mali ilivyopatikana. Mapendekezo katika Katiba mpya yanasisitiza maadili kwa kutenganisha uongozi na biashara.

" >
Wananchi wengi wamejijengea dhana kuwa bila pesa huwezi kupata huduma ya kiserikali kitu ambacho si kweli kwani huduma nyingi za kiserikali zinatolewa bure kabisa ila cha msingi wananchi wanatakiwa kutoa taarifa katika vyombo husika pindi wanapotakiwa kulipia huduma ambazo zinatolewa bure. Jamii inatakiwa kubadilika na kuamini kuwa si lazima kutoa rushwa ndipo upate huduma. Wapo wananchi wengi ambao walileta malalamiko kama hayo na Ofisi ya Maadili iliyashughulikia, hivyo wananchi wasisite kutembelea Ofisi zetu kwa ajili ya kutoa taarifa kama hizo.

" >
Kutoa lugha chafu ni ukiukwaji wa maadili. Ndani ya Bunge kuna Kamati ya Maadili ambayo ipo kwa ajili ya kuwawajibisha wabunge wanaotoa lugha chafu. Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa upande wake ilifanya semina kwa wabunge ili kuwakumbusha mipaka ya utendaji kazi na maadili kwa ujumla, na tangu wakati huo matumizi ya lugha chafu bungeni yamepungua kwa kiasi kikubwa.

" >