Wasiliana Nasi


OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA
Makao Makuu,
Ghorofa ya 7, Jengo la KAMBARAGE TOWER,
18 Br. Jakaya Kikwete
S.L.P 225,
DODOMA


Nukushi : 2119217
Simu: +255 262160190/+255262160192
Barua pepe: ec@maadili.go.tz

Mikoa ya Mbeya, Katavi, Rukwa, Songwe, Njombe na Iringa

Jengo la NHIF,

S.L.P 6311,

Mbeya.


Nukushi :
Simu: +255 25 250 2714
Barua pepe: mbeya@maadili.go.tz

Mikoa ya Geita, Kagera, Mara na Mwanza

P.O.BOX 1473 Mwanza,

Mt Kenyatta Jengo la NSSF


Nukushi :
Simu: +255 28 2505005
Barua pepe: mwanza@maadili.go.tz

Mikoa ya Tabora, Kigoma, Shinyanga na Simiyu

S.L.P 1126 Tabora,

Ofisi ya Kilimo, Br. Boma


Nukushi :
Simu: +255 26 2605322
Barua pepe: tabora@maadili.go.tz

Morogoro na Tanga Regions

S.L.P 212 Morogoro,

Jengo la Mafao NSSF,


Nukushi :
Simu: +255 23 2613741
Barua pepe: morogoro@maadili.go.tz